محصولات

 • Special square steel for export

  فولاد مربع ویژه صادراتی

  فولاد مربع: جامد، میله.با لوله مربع، توخالی متفاوت است و متعلق به لوله است.فولاد: ماده‌ای است با اشکال، اندازه‌ها و خواص مختلف که برای شمش، بیلت یا فولاد از طریق فرآوری تحت فشار مورد نیاز است.فولاد یک ماده ضروری برای ساخت و ساز ملی و تحقق چهار نوسازی است.بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و تنوع زیادی دارد.فولاد با توجه به اشکال مختلف بخش به طور کلی به چهار دسته پروفیل، صفحه، لوله و محصولات فلزی تقسیم می شود.به منظور تسهیل سازماندهی تولید فولاد، تامین سفارش و مدیریت بازرگانی، همچنین به ریل سنگین، ریل سبک، فولاد مقطع بزرگ، فولاد مقطع متوسط، فولاد مقطع کوچک، فولاد مقطع سرد، فولاد مقطع با کیفیت بالا تقسیم می شود. ، میله سیم، ورق فولادی متوسط ​​و ضخیم، ورق فولادی، ورق فولادی سیلیکونی الکتریکی، فولاد نواری، لوله فولادی بدون درز، لوله فولادی جوش داده شده، محصولات فلزی و غیره.

 • 45 # square steel

  فولاد مربع 45#

  فولاد مربع: جامد، میله.با لوله مربع، توخالی متفاوت است و متعلق به لوله است.فولاد: ماده‌ای است با اشکال، اندازه‌ها و خواص مختلف که برای شمش، بیلت یا فولاد از طریق فرآوری تحت فشار مورد نیاز است.فولاد یک ماده ضروری برای ساخت و ساز ملی و تحقق چهار نوسازی است.بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و تنوع زیادی دارد.فولاد با توجه به اشکال مختلف بخش به طور کلی به چهار دسته پروفیل، صفحه، لوله و محصولات فلزی تقسیم می شود.به منظور تسهیل سازماندهی تولید فولاد، تامین سفارش و مدیریت بازرگانی، همچنین به ریل سنگین، ریل سبک، فولاد مقطع بزرگ، فولاد مقطع متوسط، فولاد مقطع کوچک، فولاد مقطع سرد، فولاد مقطع با کیفیت بالا تقسیم می شود. ، میله سیم، ورق فولادی متوسط ​​و ضخیم، ورق فولادی، ورق فولادی سیلیکونی الکتریکی، فولاد نواری، لوله فولادی بدون درز، لوله فولادی جوش داده شده، محصولات فلزی و غیره.

 • 20# square steel

  فولاد مربع 20#

  فولاد مربع: جامد، میله.با لوله مربع، توخالی متفاوت است و متعلق به لوله است.فولاد: ماده‌ای است با اشکال، اندازه‌ها و خواص مختلف که برای شمش، بیلت یا فولاد از طریق فرآوری تحت فشار مورد نیاز است.فولاد یک ماده ضروری برای ساخت و ساز ملی و تحقق چهار نوسازی است.بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و تنوع زیادی دارد.فولاد با توجه به اشکال مختلف بخش به طور کلی به چهار دسته پروفیل، صفحه، لوله و محصولات فلزی تقسیم می شود.به منظور تسهیل سازماندهی تولید فولاد، تامین سفارش و مدیریت بازرگانی، همچنین به ریل سنگین، ریل سبک، فولاد مقطع بزرگ، فولاد مقطع متوسط، فولاد مقطع کوچک، فولاد مقطع سرد، فولاد مقطع با کیفیت بالا تقسیم می شود. ، میله سیم، ورق فولادی متوسط ​​و ضخیم، ورق فولادی، ورق فولادی سیلیکونی الکتریکی، فولاد نواری، لوله فولادی بدون درز، لوله فولادی جوش داده شده، محصولات فلزی و غیره.

 • Customized square steel

  فولاد مربع سفارشی

  فولاد مربع: جامد، میله.با لوله مربع، توخالی متفاوت است و متعلق به لوله است.فولاد: ماده‌ای است با اشکال، اندازه‌ها و خواص مختلف که برای شمش، بیلت یا فولاد از طریق فرآوری تحت فشار مورد نیاز است.فولاد یک ماده ضروری برای ساخت و ساز ملی و تحقق چهار نوسازی است.بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و تنوع زیادی دارد.فولاد با توجه به اشکال مختلف بخش به طور کلی به چهار دسته پروفیل، صفحه، لوله و محصولات فلزی تقسیم می شود.به منظور تسهیل سازماندهی تولید فولاد، تامین سفارش و مدیریت بازرگانی، همچنین به ریل سنگین، ریل سبک، فولاد مقطع بزرگ، فولاد مقطع متوسط، فولاد مقطع کوچک، فولاد مقطع سرد، فولاد مقطع با کیفیت بالا تقسیم می شود. ، میله سیم، ورق فولادی متوسط ​​و ضخیم، ورق فولادی، ورق فولادی سیلیکونی الکتریکی، فولاد نواری، لوله فولادی بدون درز، لوله فولادی جوش داده شده، محصولات فلزی و غیره.

 • Alloy square steel

  فولاد آلیاژی مربع

  فولاد مربع: جامد، میله.با لوله مربع، توخالی متفاوت است و متعلق به لوله است.فولاد: ماده‌ای است با اشکال، اندازه‌ها و خواص مختلف که برای شمش، بیلت یا فولاد از طریق فرآوری تحت فشار مورد نیاز است.فولاد یک ماده ضروری برای ساخت و ساز ملی و تحقق چهار نوسازی است.بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و تنوع زیادی دارد.فولاد با توجه به اشکال مختلف بخش به طور کلی به چهار دسته پروفیل، صفحه، لوله و محصولات فلزی تقسیم می شود.به منظور تسهیل سازماندهی تولید فولاد، تامین سفارش و مدیریت بازرگانی، همچنین به ریل سنگین، ریل سبک، فولاد مقطع بزرگ، فولاد مقطع متوسط، فولاد مقطع کوچک، فولاد مقطع سرد، فولاد مقطع با کیفیت بالا تقسیم می شود. ، میله سیم، ورق فولادی متوسط ​​و ضخیم، ورق فولادی، ورق فولادی سیلیکونی الکتریکی، فولاد نواری، لوله فولادی بدون درز، لوله فولادی جوش داده شده، محصولات فلزی و غیره.

 • 235 square steel

  فولاد مربع 235

  فولاد مربع: جامد، میله.با لوله مربع، توخالی متفاوت است و متعلق به لوله است.فولاد: ماده‌ای است با اشکال، اندازه‌ها و خواص مختلف که برای شمش، بیلت یا فولاد از طریق فرآوری تحت فشار مورد نیاز است.فولاد یک ماده ضروری برای ساخت و ساز ملی و تحقق چهار نوسازی است.بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و تنوع زیادی دارد.فولاد با توجه به اشکال مختلف بخش به طور کلی به چهار دسته پروفیل، صفحه، لوله و محصولات فلزی تقسیم می شود.به منظور تسهیل سازماندهی تولید فولاد، تامین سفارش و مدیریت بازرگانی، همچنین به ریل سنگین، ریل سبک، فولاد مقطع بزرگ، فولاد مقطع متوسط، فولاد مقطع کوچک، فولاد مقطع سرد، فولاد مقطع با کیفیت بالا تقسیم می شود. ، میله سیم، ورق فولادی متوسط ​​و ضخیم، ورق فولادی، ورق فولادی سیلیکونی الکتریکی، فولاد نواری، لوله فولادی بدون درز، لوله فولادی جوش داده شده، محصولات فلزی و غیره.

 • square steel

  فولاد مربع

  فولاد مربع: جامد، میله.با لوله مربع، توخالی متفاوت است و متعلق به لوله است.فولاد: ماده‌ای است با اشکال، اندازه‌ها و خواص مختلف که برای شمش، بیلت یا فولاد از طریق فرآوری تحت فشار مورد نیاز است.فولاد یک ماده ضروری برای ساخت و ساز ملی و تحقق چهار نوسازی است.بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و تنوع زیادی دارد.فولاد با توجه به اشکال مختلف بخش به طور کلی به چهار دسته پروفیل، صفحه، لوله و محصولات فلزی تقسیم می شود.به منظور تسهیل سازماندهی تولید فولاد، تامین سفارش و مدیریت بازرگانی، همچنین به ریل سنگین، ریل سبک، فولاد مقطع بزرگ، فولاد مقطع متوسط، فولاد مقطع کوچک، فولاد مقطع سرد، فولاد مقطع با کیفیت بالا تقسیم می شود. ، میله سیم، ورق فولادی متوسط ​​و ضخیم، ورق فولادی، ورق فولادی سیلیکونی الکتریکی، فولاد نواری، لوله فولادی بدون درز، لوله فولادی جوش داده شده، محصولات فلزی و غیره.

 • Special angle steel for export

  فولاد زاویه مخصوص صادراتی

  فولاد زاویه می تواند اجزای تنش مختلفی را با توجه به نیازهای ساختاری مختلف تشکیل دهد و همچنین می تواند به عنوان اتصال دهنده بین اجزا مورد استفاده قرار گیرد.به طور گسترده استفاده می شود

  برای سازه‌های مختلف ساختمانی و سازه‌های مهندسی مانند تیرهای خانه، پل‌ها، برج‌های انتقال، ماشین‌های بالابر و حمل و نقل، کشتی‌ها، کوره‌های صنعتی، برج‌های واکنش، قفسه‌های کانتینری، تکیه‌گاه‌های ترانشه کابل، لوله‌کشی برق، نصب پشتیبانی اتوبوس، قفسه‌های انبار کاربرد دارد. ، و غیره.

  فولاد زاویه یک فولاد ساختاری کربنی برای ساخت و ساز است.این یک فولاد مقطع با مقطع ساده است.این عمدتا برای اجزای فلزی و قاب گیاه استفاده می شود.در استفاده، باید جوش پذیری خوب، عملکرد تغییر شکل پلاستیک و استحکام مکانیکی خاصی داشته باشد.شمش مواد خام برای تولید فولاد زاویه دار شمش مربع کم کربن است و فولاد زاویه تمام شده در حالت نورد گرم، نرمال سازی یا نورد گرم تحویل داده می شود.

 • Non standard angle steel

  فولاد زاویه غیر استاندارد

  فولاد زاویه می تواند اجزای تنش مختلفی را با توجه به نیازهای ساختاری مختلف تشکیل دهد و همچنین می تواند به عنوان اتصال دهنده بین اجزا مورد استفاده قرار گیرد.به طور گسترده استفاده می شود

  برای سازه‌های مختلف ساختمانی و سازه‌های مهندسی مانند تیرهای خانه، پل‌ها، برج‌های انتقال، ماشین‌های بالابر و حمل و نقل، کشتی‌ها، کوره‌های صنعتی، برج‌های واکنش، قفسه‌های کانتینری، تکیه‌گاه‌های ترانشه کابل، لوله‌کشی برق، نصب پشتیبانی اتوبوس، قفسه‌های انبار کاربرد دارد. ، و غیره.

  فولاد زاویه یک فولاد ساختاری کربنی برای ساخت و ساز است.این یک فولاد مقطع با مقطع ساده است.این عمدتا برای اجزای فلزی و قاب گیاه استفاده می شود.در استفاده، باید جوش پذیری خوب، عملکرد تغییر شکل پلاستیک و استحکام مکانیکی خاصی داشته باشد.شمش مواد خام برای تولید فولاد زاویه دار شمش مربع کم کربن است و فولاد زاویه تمام شده در حالت نورد گرم، نرمال سازی یا نورد گرم تحویل داده می شود.

 • Angle steel processing

  پردازش فولاد زاویه ای

  فولاد زاویه می تواند اجزای تنش مختلفی را با توجه به نیازهای ساختاری مختلف تشکیل دهد و همچنین می تواند به عنوان اتصال دهنده بین اجزا مورد استفاده قرار گیرد.به طور گسترده استفاده می شود

  برای سازه‌های مختلف ساختمانی و سازه‌های مهندسی مانند تیرهای خانه، پل‌ها، برج‌های انتقال، ماشین‌های بالابر و حمل و نقل، کشتی‌ها، کوره‌های صنعتی، برج‌های واکنش، قفسه‌های کانتینری، تکیه‌گاه‌های ترانشه کابل، لوله‌کشی برق، نصب پشتیبانی اتوبوس، قفسه‌های انبار کاربرد دارد. ، و غیره.

  فولاد زاویه یک فولاد ساختاری کربنی برای ساخت و ساز است.این یک فولاد مقطع با مقطع ساده است.این عمدتا برای اجزای فلزی و قاب گیاه استفاده می شود.در استفاده، باید جوش پذیری خوب، عملکرد تغییر شکل پلاستیک و استحکام مکانیکی خاصی داشته باشد.شمش مواد خام برای تولید فولاد زاویه دار شمش مربع کم کربن است و فولاد زاویه تمام شده در حالت نورد گرم، نرمال سازی یا نورد گرم تحویل داده می شود.

 • Alloy angle steel

  فولاد زاویه آلیاژی

  فولاد زاویه می تواند اجزای تنش مختلفی را با توجه به نیازهای ساختاری مختلف تشکیل دهد و همچنین می تواند به عنوان اتصال دهنده بین اجزا مورد استفاده قرار گیرد.به طور گسترده استفاده می شود

  برای سازه‌های مختلف ساختمانی و سازه‌های مهندسی مانند تیرهای خانه، پل‌ها، برج‌های انتقال، ماشین‌های بالابر و حمل و نقل، کشتی‌ها، کوره‌های صنعتی، برج‌های واکنش، قفسه‌های کانتینری، تکیه‌گاه‌های ترانشه کابل، لوله‌کشی برق، نصب پشتیبانی اتوبوس، قفسه‌های انبار کاربرد دارد. ، و غیره.

  فولاد زاویه یک فولاد ساختاری کربنی برای ساخت و ساز است.این یک فولاد مقطع با مقطع ساده است.این عمدتا برای اجزای فلزی و قاب گیاه استفاده می شود.در استفاده، باید جوش پذیری خوب، عملکرد تغییر شکل پلاستیک و استحکام مکانیکی خاصی داشته باشد.شمش مواد خام برای تولید فولاد زاویه دار شمش مربع کم کربن است و فولاد زاویه تمام شده در حالت نورد گرم، نرمال سازی یا نورد گرم تحویل داده می شود.

 • Galvanized angle steel

  فولاد زاویه گالوانیزه

  فولاد زاویه گالوانیزه به فولاد زاویه گالوانیزه گرم و فولاد زاویه گالوانیزه سرد تقسیم می شود.فولاد زاویه گالوانیزه گرم، فولاد زاویه گالوانیزه گرم یا فولاد زاویه گالوانیزه گرم نیز نامیده می شود.پوشش گالوانیزه سرد عمدتاً تماس کامل بین پودر روی و فولاد را از طریق اصل الکتروشیمیایی برای ایجاد اختلاف پتانسیل الکترود برای ضد خوردگی تضمین می کند.

123456بعدی >>> صفحه 1/11